Kho lạnh LPG Thị Vải


Chủ đầu tư: Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas)

          Nhà thầu chính: Liên danh tổng thầu PVC-DEC

          Tổng mức đầu tư: 2515 tỷ đồng

          Địa điểm: Kho cảng Thị vải, KCN Cái Mép, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

          Ngày khởi công: 31/11/2010

          Ngày hoàn thành: 31/09/2012