Nhà máy Ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc


Địa điểm xây dựng: xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

          Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB);

          Tổng thầu EPC thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt và bàn giao: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt nam (PVC);

          Nhà thầu liên danh: Công ty Alfa Laval Ấn độ.

          Công suất thiết kế: 100.000m3/năm.

          Nhiên liệu chính: Than, sắn thô.

          Tổng giá trị hợp đồng EPC: 58,025 triệu USD (giá trị sau khi điều chỉnh: 65,018 triệu USD)

          Tiến độ dự án: 21/9/2009-15/11/2011. Tiến độ đề xuất điều chỉnh: 27/11/2011 xuất sản phẩm; 10/1/2012 hoàn thành nhà máy.