Trung tâm tài chính Dầu khí Đà Nẵng


Địa điểm: Lô A2.1 + 300 - Đường 30/4 - Hòa Cường Bắc - TP. Đà Nẵng

Diện tích: 1.257 m2

Quy mô: Diện tích khu đất xây dựng là 1.257 m2, trong đó diện tích sử dụng đất công trình chính là gần 763 m2,

Cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng xấp xỉ 13.675 m2, bao gồm cả tầng hầm.

Thời gian hoàn thành: 09/2010