Tổng công ty PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

25/06/2020
Ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm đưa PVC vượt qua khó khăn, ổn định và từng bước phát triển

13/06/2020
Ngày 12/6, tại Thái Bình, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.