PVX Công bố thông tin về việc Quyết định của Cục thuế Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Tổng công ty Cổ phàn Xây lắp Dầu khí Việt Nam

null